Các bước cần có để xây dựng một thương hiệu

Các bước cần có để xây dựng một thương hiệu

1450
CHIA SẺ

Bạn muốn thương hiệu bạn thành công, thì bạn cần phải xây dựng một thương hiệu cho riêng mình, vậy làm thế nào để xây dựng thương hiệu thành công!

Một vài bước cơ bản để xây dựng thương hiệu:

Nghiên cứu các giá trị nền tảng

Nghiên cứu tập trung vào việc lựa chọn các lợi thế so sánh của Doanh nghiệp/ Sản phẩm/ Thương hiệu

Sử dụng công cụ: SWOT, các mô hình sản phẩm, mô hình định vị cạnh tranh, chuỗi giá trị

Một trường cạnh tranh, nghiên cứu đối thủ và các cơ hội trên thị trường

Điểm mấu chốt, tìm kiếm các lỗ hỗng của thị trường, điểm yếu của các đối thủ và concept truyền thông của đối thủ

Sử dụng công cụ: SWOT đối thủ, quy trình nghiên cứu concept truyền thông của đối thủ cạnh tranh. Trải nghiệm khi là khách hàng của đối thủ, mô hình định vị cạnh tranh

Nghiên cứu khách hàng và công chúng mục tiêu

Điểm mấu chốt: nghiên cứu insight khách hàng. Và những câu hỏi, vì sao khách hàng lại cư xử như vậy, khách hàng thực sự muốn được đối xử như thế nào?

Sử dụng công cụ: nghiên cứu marketing, sử dụng số liệu thống kê, phân tích nhân khẩu học, tâm lý học, nghiên cứu quy trình trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng sản phẩm – dịch vụ

Xây dụng sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu

Sứ mệnh thương hiệu cần gì:

Thương hiệu đại diện cho điều gì?
Lợi ích lý tính/ cảm tính nào thương hiệu sẽ đem lại cho khách hàng?
Điểm khác biệt của thương hiệu so với đối thủ cạnh tranh là gì?
Điểm duy nhất mà thương hiệu sở hữu so với đối thủ là gì?

Tầm nhìn của thương hiệu mô tả Đích đến mà thương hiệu mong muốn trong tương lai dài hạn 10-20 năm. Tầm nhìn bao gồm hình dung về tương lai và giá trị cốt lõi quan trọng nhất của thương hiệu.

Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi

Hệ thống niềm tin trong tổ chức và là cơ sở quyết định văn hóa thương hiệu/ văn hóa tổ chức.

Cá biệt hóa cá nhân hóa thương hiệu

Hãy cá biệt hóa/ cá nhân hóa thương hiệu bằng các hệ thống giá trị cảm tính, tính cách và hình mẫu cho thương hiệu. Xây dựng hình ảnh nhận diện cho thương hiệu (Logo, hệ thống nhận diện, hình ảnh nhận diện…)

Xây dựng cấu trúc thương hiệu và xác định mô hình kinh doanh cạnh tranh cho thương hiệu

Làm cho doanh nghiệp sử dụng đồng thời chiến lược tập trung và đa dạng hóa một cách hiệu quả. Các doanh nghiệp cần tập trung để tạo nên sự khác biệt và định vị một cách mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng. Chính vì đa dạng hóa sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp giải quyết bài toán bất lợi, hượng lợi vì quy mô.

Văn hóa thương hiệu

Nó thể hiện là cốt lỗi và phong cách thể hiện các giá trị của thương hiệu, thì giá trị cốt lỗi và văn hóa thương hiệu cũng có vai trò/ vị trí tương tự

Giá trị cốt lỗi đem lại sức mạnh tiềm ẩn cho thương hiệu thì văn hóa giúp cho thương hiệu tạo nên hình ảnh đặc trưng và tạo sự khách biệt mạnh mẽ cho tổ chức.

Văn hóa của thương hiệu được cấu thành 2 yếu tố: giá trị cốt lỗi và mô hình kinh doanh

Lịch sử hóa thương hiệu và tài sản thương hiệu

Bạn phải mang đến cho nó những giá trị mới mẻ và đột phá so với những cái cũ. Bạn hãy là người đầu tiên, bạn sẽ làm nên lịch sử, không chỉ của thương hiệu và còn là của một xã hội

Xây dựng lời hứa thương hiệu

Tài sản thương hiệu (Brand Equity): Được định nghĩa là tất cả những đặc tính hay chất lượng nổi bật nhất của một thương hiệu, có được từ sự tương tác giữa các nhóm có lợi ích với thương hiệu, qua đó tạo ra được sự cam kết từ các cá nhân và tạo ra nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu này của doanh nghiệp. Chính những tư duy và cảm giác rất khác biệt này làm cho thương hiệu có giá trị và tạo được sự chú ý với khách hàng.

Định vị thương hiệu (brand positioning): là khái niệm quan trọng nhất của chiến lược thương hiệu. Định vị hiểu đơn giản là việc tạo nên một vị thế khác biệt của thương hiệu trong tâm trí khách hàng so với đối thủ cạnh tranh, trong một thị trường mục tiêu nhất định.

Bản chất thương hiệu (Brand Essence): Tinh túy thương hiệu là những giá trị cảm tính, cảm xúc và “tinh túy” nhất mà thương hiệu đạt được/ ghi dấu trong tâm trí khác hàng.

Thông tin liên hệ để tìm hiểu thêm các vấn đề về thương hiệu!

 

>>> http://blog.mypage.vn/gioi-thieu-blog-thiet-ke-web-mypage-vn.html