Sự khác nhau giữa seo onpage và seo offpage

Sự khác nhau giữa seo onpage và seo offpage

1308
CHIA SẺ
sự khác nhau giữa onpage và offpage

Seo Onpage mô tả các thao tác bạn thực hiện trực tiếp vào một trang web để tạo điều kiện xếp hạng cao hơn bao gồm việc tối ưu hóa mã HTML, chất lượng nội dung và cấu trúc.

Seo Offpage là đề cập đến tất cả các thực hành Seo diễn ra bên ngoài trang web của bạn như các backlinks, liên kết liên quan, tương tác xã hội và những thứ khác

Vậy sự khác nhau giữa SEO Onpage và SEO Offpage được thể hiện như thế nào?

Với seo onpgae thì bạn có quyền kiểm soát, nhưng với seo Offfpahe thì không.Điều này là do các kiên kế trở về (back link) tương tác xã hội, các bài đánh giá và các yếu tố khác của nó dựa vào hành vi của người khác.

Onpage và Offpage đều có vai trò độc đáo trong việc cải thiện xếp hạng trang web của bạn

Một trang web có Seo Onpage kém nhưng Seo Offpage hoàn hảo sẽ không xếp hang được như một trang web được tối ưu hoàn toàn cho cả hai

Nên bạn phải hiểu là sự khác biệt chính giữa hai loại SEO là giúp bạn cải thiện thứ hạng trang web của mình.

sự khác nhau giữa onpage và offpage

Các yếu tố sếp hạng của SEO Onpage

Chất lượng trang

Từ khóa

Sự liên quan

Cấu trúc trang

Cấu trúc URL

Liên kết nội bộ

Hiệu suất trang

Seo Offpage

Backlink (liên kế trả về)

Quyền ảnh hưởng của tên miền

Công cụ tìm kiếm và lượng truy cập không phải trả tiền đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh doanh của bạn. Nên khi thực hiện cả SEO Onpage và SEO Offpage sẽ giúp bạn tìm được nhiều khách hàng tiềm năng hơn

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết các vấn đề bạn thắc mắc tại web của chúng tôi nhé!

>>> Xem thêm: các bước seo offpage hiệu quả