Quy trình để viết bài viết

Quy trình để viết bài viết

2168
CHIA SẺ
quy trình viết bài viết

Làm sao để viết được một bài viết thu hút được người đọc, thật ra thì viết một bài viết không khó, nhưng làm sao để mọi người chú ý đến bạn, thì điều đó không dễ dàng tí nào, do vậy nên bạn cần phải tìm hiểu cách viết như thế nào để hướng đến người đọc một cách tốt nhất!

Quy trình bài viết được chia thành 4 bước:

Chuẩn bị: xác định đề tài, tính xem là bạn sẽ nhắm vào người đọc như thế nào, tìm kiếm tài liệu, thông tin

Viết nháp: phát triển các ý, chủ điểm xuyên suốt bài…

Xem lại: xem qua chủ điểm

Đọc thử: tập trung vào những lỗi không thuộc về nội dung như chính tả, ngữ, ngắt đoạn…

Chuẩn bị (1):

Tất cả các dạng bài viết (viết luận, bài thi học kỳ, báo cáo thí nghiệm…) đều nên tuân theo quy trình sau:

Giới thiệu (mở bài

Xác định chủ đề: Nêu rõ luận điểm, hoặc mục đích bài viết trong 1 hoặc 2 câu văn.

Xác định người đọc và các bạn sẽ viết để tiếp cận họ

Ai sẽ đọc bài này? Là thầy cô giáo chấm điểm hay sinh viên hướng dẫn? hay là chỉ là bạn cùng lớp? hay những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này?…

Tạo cho bài viết một văn phong có hiệu quả nhất để tiếp cận người đọc

Tìm giọng văn phù hợp nhất cho việc diễn đạt ý của bài viết đó.

Phát triển các ý, liệt kê các tài liệu có thể dùng đến

Thành lập danh sách các ý, từ quan trọng- khoảng 50 từ- những từ, cụm từ là nền tảng giúp bạn nghiên cứu chủ điểm và bắt tay vào viết.

Lập danh sách từ các tài liệu và bài đánh giá về vấn đề bạn định viết.

Đặt ra các mốc thời gian để hoàn thành bài viết

Cân nhắc cả công đoạn biên tập, chỉnh sửa và thời gian phát sinh khác

Thời gian lấy cảm hứng: Không nên ngắt quãng bước này vì rất dễ mất mạch ý và cảm hứng

Giữ danh sách các cụm từ, ý, sự kiện… để sau này có thể dùng tới

Tìm ý, thu thập thông tin, và ghi chép: Tư liệu, bài phỏng vấn, bài đọc, thí nghiệm, thông số, trang web, báo cáo….

Những người có thể giúp đỡ: người hướng dẫn, trợ giảng, thủ thư tìm tài liệu, gia sư, chuyên gia hoặc người có nhiều kiến thức trong lĩnh vực này.

Nguồn tài liệu: sách giáo khoa, tài liệu bổ sung, trang web, nhật kí, các bản báo cáo.

Sắp xếp: với sơ đồ định nghĩa, dàn ý, suy nghĩ…

Quyết định xem bạn sẽ lập bối cảnh cho câu chuyện, hoặc bài tranh luận ra sao…

quy trình viết bài viết

Viết nháp (2):

Đoạn mở bài

Giới thiệu chủ đề, xác định rõ người đọc (ghi nhớ: khán giả!)

Thiết lập quan điểm hoặc ý kiến!

Tập trung vào 3 ý chính

Lập mạch diễn đạt từ đoạn này sang đoạn khác

Câu chủ đề của từng đoạn xác định vị trí của ý đó trong tổng thể toàn bài

Những câu chuyển, cụm, hoặc từ ngữ ở đầu hoặc cuối đoạn để nối các ý với nhau

Không nên để đoạn văn chỉ có 1 hoặc 2 câu vì điều đó có thể tạo cảm giác bạn chưa đi sâu phân tích

Liên tục chứng minh quan điểm của mình trong suốt cả bài

Đừng xao nhãng hoặc viết lệch trọng tâm chủ điểm

Đừng vội tóm tắt ở đoạn thân bài, tóm tắt là phần của đoạn kết bài!

Thể của động từ phải ở thể chủ động “Ban giám hiệu đã quyết định…” chứ không nên viết “Điều đó đã được quyết định bởi…”

Hạn chế dùng động từ “thì, là, mà…” (“to be”) để giọng văn nghe rõ ràng và hiệu quả hơn.

Hạn chế dùng động từ “to be” cũng giúp bạn hạn chế dùng thể bị động

Sử dụng các đoạn trích dẫn, thông tin… để hỗ trợ việc trình bày các luận cứ, luận điểm.

Giới thiệu rõ ràng, và giải thích các câu trích dẫn

Không nên dùng quá nhiều trích dẫn dài vì có thể, đoạn trích dẫn dài có thể ngắt quãng mạch ý của bài viết

Kết luận

Đọc lại đoạn mở bài, thân bài và bỏ ra một chỗ

Tóm tắt, rồi kết luận quan điểm của bạn

Nhắc qua ý của mở bài và thân bài

Cân nhắc xem những đoạn ở cuối đã trình bày ngắn gọn các ý cần có chưa?

Xem sự liên tiếp và quan trọng của các luận điểm

Từ đó, kết luận một cách hợp lý và lôgíc

Sửa/viết lại đoạn mở đầu

Để hợp với đoạn thân bài và kết luận

quy trình viết bài viết

Xem lại một lượt (3)

Lưu thêm một bản, và chỉnh sửa bài viết với quan điểm khách quan

Đọc to bài viết, và giả vờ như bạn đang đọc cho người nghe ngồi dưới.

Bạn sẽ rất ngạc nhiên vì có thể bạn sẽ tìm thấy nhiều chỗ trong bài bạn muốn thay đổi!

Nhờ ai đó đọc và xem qua bài viết

tốt nhất là người đó tương tự như đối tượng nghe bạn nhắm tới ban đầu, như vậy, bạn có thể kiểm tra xem là bạn đã đi đúng hướng cho đối tượng nghe và rà soát những lỗi trong bài mà bạn không để ý

Chỉnh sửa, viết lại đoạn nào đó nếu cần thiết

Cũng nên đối chiếu với bản đầu tiên để xem các chỉnh sửa bạn vừa làm

Nộp bài viết

Đọc thử: (4)

Tìm lỗi chính tả hoặc ngữ pháp

Bạn nên vui vì đã hoàn thành được bài viết.

Điều cuối cùng này là vô cùng quan trọng đấy!

Xem thêm: công cụ viết content chuẩn seo