HTML là gì?

HTML là gì?

2112
CHIA SẺ
html là gì

HTML là gì?

HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language. HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn cho các trang web. Các phần tử HTML là các khối xây dựng của các trang HTML, nó cho phép người dùng tạo và cấu trúc các phần, đoạn văn, tiêu đề, liên kết và chuỗi khối cho các trang web và ứng dụng. Các phần tử HTML được biểu thị bằng các thẻ <>

HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, có nghĩa là nó không có khả năng tạo chức năng động. Thay vào đó, nó cho phép tổ chức và định dạng các tài liệu, tương tự như Microsoft Word.

Khi làm việc với HTML, chúng tôi sử dụng các cấu trúc mã đơn giản (thẻ và thuộc tính) để đánh dấu một trang web. Ví dụ: chúng ta có thể tạo một đoạn văn bằng cách đặt văn bản kèm theo trong thẻ bắt đầu <p> và đóng </ p> .

HTML hoạt động như thế nào?

HTML là các tệp kết thúc bằng a, mở rộng html hoặc .html. Sau đó, bạn có thể xem bằng bất kỳ trình duyệt web nào mà bạn mong muốn (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox). Trình duyệt đọc tệp HTML và hiện thị nội dung để người dùng internet có thể xem nó

Trang web trung bình bao gồm một số trang HTML khác nhau.

Ví dụ: trang chủ, về trang, trang liên hệ đều có tài liệu HTML riêng.

Mỗi trang HTML bao gồm một tập hợp các thẻ (được gọi là các yếu tố) mà bạn có thể gọi là các khối xây dựng của các trang web. Họ tạo ra một hệ thông phân cấp cấu trúc nội dung thành các phần, đoạn văn, tiêu đề và các khối nội dung khác

Hầu hết các phần tử HTML có phần mở và phần đóng sử dụng cú pháp <tag> </tag>

html là gì

Dưới đây, bạn có thể thấy một ví dụ mã về cách các thành phần HTML có thể được cấu trúc:

<div>

<h1>The Main Heading</h1>

<h2>A catchy subheading</h2>

<p>Paragraph one</p>

<img src=“/” alt=“Image”>

<p>Paragraph two with a <a href=“https://example.com”>hyperlink</a></p>

</div>

Phần tử ngoài cùng là một phân chia đơn giản ( <div> </ div> ) bạn có thể sử dụng để đánh dấu các phần nội dung lớn hơn.

Nó chứa một tiêu đề ( <h1> </ h1> ), một tiêu đề phụ ( <h2> </ h2> ), hai đoạn văn ( <p> </ p> ) và một hình ảnh ( <img> ).

Đoạn thứ hai bao gồm một liên kết ( <a> </a> ) với thuộc tính href chứa URL đích.

Thẻ hình ảnh cũng có hai thuộc tính: src cho đường dẫn hình ảnh và alt cho mô tả hình ảnh.

Các thẻ HTML được sử dụng nhiều nhất

Thẻ HTML có hai loại chính: thẻ cấp khối và thẻ nội tuyến

Các phần tử cấp khối chiếm toàn bộ không gian có sẵn và luôn bắt đầu một dòng mới trong tài liệu. Tiêu đề và đoạn văn là một ví dụ về thẻ khối.

Các phần tử nội tuyến chỉ chiếm dung lượng mà chúng cần và không bắt đầu một dòng mới trên trang. Chúng thường để định dạng nội dung bên trong của các thành phần cấp khối. Liên kết và chuỗi nhấn mạnh là ví dụ thẻ nội tuyến.

html là gì

Ưu và nhược điểm của HTML

Giống như hầu hết mọi thứ, HTML đi kèm với một số điểm mạnh và hạn chế:

Ưu điểm:

+ Một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi với nhiều tài nguyên và một cộng đồng lớn hỗ trợ.

+ Chạy trong mọi trình duyệt web.

+ Cần thời gian học tập.

+ Nguồn mở và hoàn toàn miễn phí.

+ Đánh dấu nhất quán.

+ Các tiêu chuẩn web chính thức được duy trì bởi World Wide Web Consortium (W3C).

+ Dễ dàng tích hợp với các ngôn ngữ phụ trợ như PHP và Node.js.

Nhược điểm:

+ Chủ yếu được sử dụng cho các trang web tĩnh. Đối với chức năng động, bạn có thể cần sử dụng JavaScript hoặc ngôn ngữ phụ trợ như PHP.

+ Nó không cho phép người dùng thực hiện logic. Do đó, tất cả các trang web cần phải được tạo riêng, ngay cả khi chúng sử dụng cùng các yếu tố, ví dụ như tiêu đề và chân trang.

+ Một số trình duyệt áp dụng các tính năng mới từ từ.

+ Hành vi trình duyệt đôi khi khó dự đoán (ví dụ: các trình duyệt cũ hơn không luôn hiển thị các thẻ mới hơn).

+ HTML, CSS và JavaScript có liên quan như thế nào?

+ Mặc dù HTML là một ngôn ngữ phổ biến, nhưng nó không đầy đủ để thiết kế web chuyên nghiệp và responsive. Chúng tôi chỉ có thể sử dụng nó để thêm các yếu tố văn bản và tạo cấu trúc của nội dung.

+ Tuy nhiên, HTML hoạt động rất tốt với hai ngôn ngữ ngoại vi khác là CSS (Cascading Style Sheets) và JavaScript:

+ CSS chịu trách nhiệm cho các kiểu dáng như nền, màu sắc, bố cục, khoảng cách và hình động.

+ JavaScript cho phép bạn thêm chức năng động như thanh trượt, cửa sổ bật lên và thư viện ảnh.

Bạn muốn tham khảo mọi ngôn ngữ bạn có thể thường xuyên tham khảo bài viết của trang chúng tôi!

>>> Xem thêm: Css là gì?