Google ưu tiên Index website sử dụng https trước

Google ưu tiên Index website sử dụng https trước

2780
CHIA SẺ
Google ưu tiên index website sử dụng HTTPS
Google ưu tiên index website sử dụng HTTPS

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.

SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghiệp được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

Một nguồn tin tin cậy cho hay Google đang ưu tiên Index website sử dụng giao thức SSL – HTTPS trước những website không sử dụng https.

Zineb Ait Bahajji của Google đã thông báo vấn đề này. Google bắt đầu cho index trang HTTPS trước trang HTTP tương đương với nó. Điều này có nghĩa là nếu như trang của bạn có các URL HTTP, Google sẽ xem liệu trang đó có index được dưới dạng HTTPS không. Nếu như có thì Google sẽ index nó và đưa vào kết quả tìm kiếm.
Google đã nói :

Hôm nay chúng tôi muốn thông báo tới các bạn sự thay đổi của hệ thống index, hướng tới HTTPS nhiều hơn… Đặc biệt, chúng tôi bắt đầu crawl các trang HTTPS có nội dung tương đương các trang HTTP kể cả khi nó không được link về từ trang nào cả… Khi có 2 URL của cùng một domain có nội dung tương đương nhưng lại khác giao thức, chúng tôi sẽ chọn để index URL HTTPS

Điều kiện này bao gồm:

  • Nó không chứa các thành phần không an toàn
  • Nó không bị block trong file robots.txt
  • Nó không redirect người dùng về trang HTTP không an toàn
  • Nó không sử dụng thẻ rel= “canonical” link tới trang HTTP
  • Nó không chứa noindex trong robots
  • Nó không có các link out tới URL HTTP cùng host
  • Các URL HTTPS có trong sitemap hoặc các link HTTP không chứa trong sitemap
  • Server được xác nhận giao thức TLS

Yếu tố đầu tiên là quan trọng nhất, trang không chứa các thành phần không an toàn. Các thành phần này bao gồm: hình ảnh, các mã nhúng, video…

Đây là tất cả những nỗ lực của Google để làm cho môi trường web an toàn hơn.