4 điều nằm lòng nếu muốn kinh doanh bằng vốn người khác

4 điều nằm lòng nếu muốn kinh doanh bằng vốn người khác

2854
CHIA SẺ

Bạn muốn kinh doanh nhưng lại không có vốn. Vậy làm thế nào để thỏa mãn ước mơ và làm giàu của mình? Nhiều người đã chọn phương án kinh doanh bằng vốn của người khác. Sau đây là 4 điều nằm lòng nếu bạn muốn bắt đầu bằng cách này.

Hãy tìm đến những người bạn giàu có và trình bày ý tưởng

Chia sẻ ý tưởng với những người bạn giàu có

Điều đầu tiên nếu bạn muốn kinh doanh bằng vốn người khác là bạn hãy tìm đến những người bạn giàu có và trình bày ý tưởng kinh doanh của mình. Sau đó, bạn nêu ra những cơ hội mà họ có thể có được nếu cùng hợp tác kinh doanh với bạn. Nói cách khác là bạn hãy mời họ làm những người đồng sáng lập công ty.

Nhấn mạnh từ “rủi ro” khi thuyết phục

Khi thuyết phục bạn mình góp vốn kinh doanh với mình, bạn cũng nên nhấn mạnh đến từ “rủi ro” có thể gặp phải. Điều này, để mọi người hiểu thực tế là bạn không mượn tiền ai để kinh doanh và cũng không hứa hẹn trả lợi những gì. Việc góp vốn là trên cơ sở mọi người tự nguyện hợp tác với nhau một cách công bằng. Những người bạn cùng góp vốn theo đúng nghĩa là “cổ đông” cùng sở hữu công ty với bạn. Nếu công ty ăn nên làm ra thì ai cũng có lợi nhuận nhưng nếu chẳng may công ty làm ăn thua lỗ thì tất cả đều phải từ bỏ số tiền của mình đã bỏ ra.

Nhấn mạnh yếu tố rủi ro gặp phải trong quá trình kinh doanh với người có ý định góp vốn

Giữ nguyên cổ đông nếu không muốn người ngoài tham gia

Về lâu dài, trong quá trình phát triển khi kinh doanh bằng vốn người khác, nếu công ty của bạn thành công thì bạn có thể chọn lựa nhiều hướng đi tiếp theo. Bạn nên giữ nguyên cổ đông nếu những người bạn tham gia góp vốn không muốn có sự tham gia của người ngoài.

Mở rộng danh sách cổ đông ra bên ngoài nếu các thành viên ban đầu muốn rút vốn

Trong trường hợp các thành viên ban đầu muốn rút vốn bằng tiền mặt thì bạn có thể mở rộng danh sách cổ đông ra bên ngoài. Bạn có thể phát triển những cổ đông ban đầu ra thành hàng chục thậm chí đến hàng trăm, hàng ngàn với những giá trị cổ phần ngang nhau. Ngoài ra, trong hoàn cảnh thích hợp, bạn có thể nâng hoặc giảm giá cổ phần trên thị trường.

Việc giữ nguyên hay mở rộng cổ động nên được cân nhắc kỹ

Nếu việc kinh doanh thực sự thành công thì số vốn ban đầu sẽ được bán cao hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tạo ra những cổ phần mới bán ra ngoài thị trường và lấy tiền bán đó góp vốn phát triển công ty. Hoặc bạn cũng có thể giữ lại vài cổ phần xây dựng những công ty con rồi bán lại cho người khác. Với cách làm này, bạn có thể xây dựng cho mình cả tập đoàn to lớn mà hầu hết hoặc hoàn toàn kinh doanh bằng vốn người khác.