2 yếu tố then chốt khẳng định bạn là sếp

2 yếu tố then chốt khẳng định bạn là sếp

1769
CHIA SẺ

Để đạt được một vị trí nào đó hay để khởi đầu công việc kinh doanh bên cạnh trình độ học vấn cơ bản, kinh nghiệm và bằng cấp trình độ thì còn có rất nhiều phẩm chất khác nữa mà một người chủ doanh nghiệp đòi hỏi chính bản thân họ hoặc những nhân viên của họ đòi hỏi cần phải có. Dưới đây là 2 yếu tố then chốt cho thấy khả năng cầm lái và điều hành một tổ chức của người sếp.

Năng lực lãnh đạo

Năng lực lãnh đạo là một trong những yếu tố rất quan trọng

Trong tư vấn Marketing online thì đây là khả năng khiến người khác làm những gì mà bạn muốn họ làm. Trong trường hợp bạn là một người lãnh đạo giỏi thì mọi người sẽ làm những gì mà bạn yêu cầu dù cho bạn có ở đó để giám sát việc làm của họ hay không. Còn trường hợp bạn là một người lãnh đạo xuất sắc thì nhân viên của bạn sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn, cố gắng hết sức để có thể làm thật tốt, khi đó tâm lý của họ thích được làm việc cho bạn và luôn cố gắng làm nhiều hơn những gì bạn yêu cầu để chỉ nhằm làm cho bạn hài lòng.

Nếu bạn là một người lãnh đạo biết khích lệ người khác thì đương nhiên nhân viên của bạn sẽ làm những gì mà bạn yêu cầu. Họ sẽ cố gắng đóng góp sức mình cho công việc thậm chí nhiều hơn những gì bạn trông đợi và luôn đảm bảo rằng bất cứ những gì mà họ làm cũng là những gì tốt nhất mà họ có thể cống hiến. Bên cạnh đó, họ còn coi công việc là niềm yêu thích, là một sự sẻ chia mục tiêu với tư cách của một người đồng nghiệp.

Ngoài ra, năng lực lãnh đạo còn bao gồm khả năng tạo ra điều kiện thuận lợi mỗi khi có sự thay đổi nào đó, khả năng biết đem lại động lực làm việc cho người khác, khả năng thay đổi hành vi của người khác và khả năng giải quyết những mối bất hòa giữa các nhân viên.

Năng lực tổ chức

Năng lực tổ chức là khả năng sắp xếp thời gian, quản lý nhân sự

Đây là khả năng sắp xếp thời gian, quản lí nhân sự và công việc sao cho mọi việc đều diễn ra theo một trình tự tốt nhất. Mọi việc sẽ được thực hiện bởi những cá nhân xuất sắc và trong một khung thời gian hiệu quả.

Bên cạnh đó, người lãnh đạo hoặc nhân viên trong hoạt động Marketing online cần phải có đó là: kĩ năng bán hàng, năng lực quản lý và tìm kiếm thông tin, năng lực quản lý và tìm kiếm thông tin, khả năng áp dụng những công nghệ hiện đại, khả năng thuyết phục và thương thuyết, có óc suy xét, khả năng quản lí tình hình tài chính, kĩ năng viết, kĩ năng nói.