78,8% website trên thế giới đang sử dụng nền tảng WordPress

78,8% website trên thế giới đang sử dụng nền tảng WordPress

1150
CHIA SẺ
Tỷ lệ web sử dụng wordpress
Tỷ lệ web sử dụng wordpress

Theo thống kê báo cáo từ CodeGuard: 78,8% các website trên thế giới đang sử dụng nền tảng WordPress.

Theo một báo cáo mới từ trang web của back-up và dịch vụ giám sát CodeGuard, WordPress là hệ thống quản lý nội dung hàng đầu cho các website trên thế giới hiện nay,

Cụ thể 78,8% sử dụng WordPress, tiếp theo là Joomla, Drupal, Concrete 5 và ExpressionEngine

Trong số các trang web sử dụng WordPress, Askimet là plugin được cài đặt hàng đầu, và Avada là Theme được sử dụng nhiều nhất.
Nghiên cứu cho thấy 51% các trang web này không được tối ưu hóa cho điện thoại di động.

Biểu đồ phân tích

Tỷ lệ web sử dụng wordpress
Tỷ lệ web sử dụng wordpress