Có Bao Nhiêu Cách Để Index Google?

Có Bao Nhiêu Cách Để Index Google?

1628
CHIA SẺ

Trang web của bạn index Google thì bạn mới có khả năng tìm thấy được trên Google. Vậy làm thế nào để index nhanh, chỉ trong 10 giây?

Dưới đây là 4 cách để index nhanh chóng mà bạn cần phải biết?

Cách Google Index nhanh #1: Submit

Copy URL (địa chỉ) trang web
Truy cập https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
Hoặc Sử dụng “Fetch as Googlebot” trong Webmaster Tools
Nhập URL và Submit

Cách Google Index nhanh #2: Ping sitemap

Đưa URL bài viết mới vào sitemap.xml
Copy URL của file sitemap; Ví dụ: http://marketing.edu.vn/sitemap.xml
Gõ địa chỉ sau trên trình duyệt
http://google.com.vn/ping?sitemap=[URL_SITEMAP]
Ví du: http://google.com.vn/ping?sitemap=http://marketing.edu.vn/sitemap.xml

Cách Google Index nhanh #3: Ping URL

Tập hợp danh sách các URL cần thông báo với công cụ tìm kiếm.
Truy cập vào Pingfarm.com hoặc GooglePing.com
Paste các URL vào, rồi bấm Ping.

Cách Google Index nhanh #4: Link Building

Đặt liên kết từ trang web có nội dung thay đổi thường xuyên.
Chia sẻ link lên mạng xã hội: Google+, Facebook, Twitter,..
Copy bài viết gốc và đăng lên Blogger: blogspot.com

Chỉ cần bạn sử dụng các cách trên thì việc bạn tìm kiếm các từ khóa mà bạn của bạn trên Google sẽ dễ dàng được tìm thấy!